Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2017

wishtofitin
W życiu pojawiają się takie osoby z których już nigdy nie jesteś w stanie się wyleczyć - a najbardziej boli gdy widzisz że są szczęśliwe właśnie bez Ciebie.
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viaindestructiable indestructiable
wishtofitin
5648 8324
Reposted fromnyaako nyaako viaindestructiable indestructiable
wishtofitin
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
wishtofitin
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
wishtofitin
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viaindestructiable indestructiable
wishtofitin
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— Miron Białoszewski
Reposted fromrol rol viainsolent insolent

October 31 2017

wishtofitin
3062 8a97
wishtofitin
6588 bbfd
Reposted fromkodokuna kodokuna viadualistycznie dualistycznie
wishtofitin
Nadzieja jest głupia. We wszystkim widzi zwiastun happy endu.
Reposted fromJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja viaSadSoup SadSoup

October 30 2017

wishtofitin
5790 f93e
Reposted fromprblms prblms
1226 1374 500
Reposted frombrumous brumous viaprblms prblms
wishtofitin
8765 6116
wishtofitin
0781 4c74
Reposted fromprblms prblms
8068 f281
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
wishtofitin
5960 3b95
Reposted frombanitka banitka viaburnmyshadow burnmyshadow
5998 3fb1 500
Reposted fromirmelin irmelin vialekkaprzesada lekkaprzesada
wishtofitin
Reposted fromshakeme shakeme vialekkaprzesada lekkaprzesada
wishtofitin
6184 e4c3 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viazjebalosie zjebalosie
wishtofitin
Domyśl się, że jest ze mną źle... przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazjebalosie zjebalosie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl