Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2017

wishtofitin
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— 212

October 29 2017

wishtofitin
wishtofitin
3632 dbce 500
wishtofitin
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialekkaprzesada lekkaprzesada
wishtofitin

zaopatrz się w kogoś na jesień.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapassionative passionative
wishtofitin
Reposted fromNanaya Nanaya viapassionative passionative
1382 b94c 500

luvalla:

everlytrue:

[by Kat Irlin]

//

wishtofitin
wishtofitin
Najgorsze co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromSabela Sabela viapassionative passionative
wishtofitin
5374 542d
wishtofitin
5659 2add 500
Reposted fromkudlaty kudlaty vianieobecnosc nieobecnosc
wishtofitin
6033 8f09
Reposted fromipo ipo vianieobecnosc nieobecnosc
Przyjdź i namaluj mi nowe wspomnienia. Te stare wkrótce mnie zabiją.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi vianieobecnosc nieobecnosc
Ludzie odchodzą, kiedy znajdą coś lepszego.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi vianieobecnosc nieobecnosc
wishtofitin
Zapomnij o tych relacjach, które, owszem, były ekscytujące, ale na tej ekscytacji się kończyło. Na tym wydawaniu się, że mogłoby być tak super. Przecież tak naprawdę nigdy nie było i nie było na to szans. Ciągłe czekanie, aż wreszcie będzie tak, jak się wymarzyło. Oczekiwanie to dodatkowy element ekscytacji. Bo cały czas czegoś chcesz, ciągle jesteś niezaspokojona. I nagle okazuje się, że się tak nakręciłaś, że czeka was coś niesamowitego. Ale to niesamowite coś jakoś nie następuje... Bo może jednak to tylko w twojej głowie, ta wiara w to, że ta osoba da ci całe to wymyślone szczęście. Ale ta osoba wcale nie ma takiej samej wizji szczęścia, albo nie ma zamiaru tej wizji realizować. Nie ma czego żałować. Trzeba wstać i być zadowolonym, że to błędne koło wreszcie się zakończyło. A ta relacja to była jedynie ekscytacja czymś co nigdy by się nie mogło wydarzyć. Nic z tych prawdziwych rzeczy, nie jest warte uwagi. Tak naprawdę żałujesz jedynie własnych iluzji.
Reposted fromahora ahora vialekkaprzesada lekkaprzesada
wishtofitin
5920 f1c6
Reposted fromDoopamina Doopamina vialekkaprzesada lekkaprzesada
3977 ee93 500

k

wishtofitin
7212 d147
Reposted frompoppyseed poppyseed vialekkaprzesada lekkaprzesada
wishtofitin
3007 c2d2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl